Autoryzowany Zakład Handlowo-Usługowy ZAMPOŻ - Zamość, lubelskie - gaśnice, sprzęt ppoż, znaki ewakuacyjne, hydranty
Argon i mieszanka
Dwutlenek węgla
Instrukcje ppoż. i inne
Sprzęt i artykuły ppoż.
Węże hydrantowe i      armatura wodna
Znaki bezpieczeństwa
Serwisu sprzętu ppoż.
Pomiaru sieci
     hydrantowych
Prób ciśnieniowych węży
Legalizacji butli (UDT)
Doboru i rozmieszczenia
     znaków
Zabezpieczeń
     ognioochronnych
Instrukcji bezpieczeństwa
     szkoleń oraz instruktażu
Pomiarów oświetlenia
Ćwiczeń ewakuacyjnych
Serwisu klap dymowych
Serwisu drzwi i bram
     przeciwpożarowych
 Legalizacja butli (UDT)
fotka  

Zapewniamy Państwu możliwość wykonania prób ciśnieniowych butli oraz zbiorników gaśniczych. Wszystkie próby wykonywane są pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego i w obecności inspektora, na odpowiednio przystosowanych stanowiskach. Po każdej próbie sporządzany jest protokół na okoliczność badania. W przypadku gdy sprzęt nie przejdzie pomyślnie próby ciśnieniowej zapewniamy nowy, zamienny sprzęt ppoż.
Wymóg prowadzenia okresowych badań regulowany jest przez Akty Prawne: Ustawę z dnia 21 sierpnia 2000 o Dozorze technicznym.

W przypadku posiadania przez Państwa zbiorników lub butli bez ważnej legalizacji nie może być on dopuszczony do dalszej eksploatacji. Należy bezwzględnie poddać go badaniu w celu jego aktualizacji i dopuszczenia.


Wszelkich informacji o możliwych terminach badań i sprawdzeń oraz cen udzielą Państwu nasi pracownicy w siedzibie firmy.

Aby ułatwić Państwu współpracę z naszą firmą przygotowaliśmy druk-zlecenie, za pomocą którego możecie Państwo złożyć zapotrzebowanie na poszczególne usługi.Strona główna O nas Certyfikaty Linki Kontakt