Autoryzowany Zakład Handlowo-Usługowy ZAMPOŻ - Zamość, lubelskie - gaśnice, sprzęt ppoż, znaki ewakuacyjne, hydranty
Argon i mieszanka
Dwutlenek węgla
Instrukcje ppoż. i inne
Sprzęt i artykuły ppoż.
Węże hydrantowe i      armatura wodna
Znaki bezpieczeństwa
Serwisu sprzętu ppoż.
Pomiaru sieci
     hydrantowych
Prób ciśnieniowych węży
Legalizacji butli (UDT)
Doboru i rozmieszczenia
     znaków
Zabezpieczeń
     ognioochronnych
Instrukcji bezpieczeństwa
     szkoleń oraz instruktażu
Pomiarów oświetlenia
Ćwiczeń ewakuacyjnych
Serwisu klap dymowych
Serwisu drzwi i bram
     przeciwpożarowych
 Próby ciśnieniowe węży hydrantowych
fotka  

Konieczność wykonywania przeglądów i badań hydrantów wewnętrznych oraz węzy pożarniczych wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. - patrz §3 i §18 (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.
Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

Rozporządzenie określa także częstotliwość badań węży hydrantowych co najmniej jeden raz w ciągu 5 lat.
Posiadamy wysokiej klasy (o dokładności 0,5%) specjalistyczny sprzęt do badania węży hydrantowych.
W pełnym zakresie realizujemy wymagania normy PN-EN 671-3 "Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym" - mierzymy wytrzymałość ciśnieniową węży. Zastosowany moduł pomiarowy pozwala na precyzyjne określenie wytrzymałości węży na maksymalne ciśnienia zawarte w Polskiej Normie. Każde badanie zakończone jest wydaniem "Świadectwa Badania Węży Hydrantowych i Pożarniczych". Wąż po badaniu zostaje trwale oznaczony datą wykonania próby.

Wszelkich informacji o możliwych terminach badań i sprawdzeń oraz cen udzielą Państwu nasi pracownicy w siedzibie firmy.

Aby ułatwić Państwu współpracę z naszą firmą przygotowaliśmy druk-zlecenie, za pomocą którego możecie Państwo złożyć zapotrzebowanie na poszczególne usługi.Strona główna O nas Certyfikaty Linki Kontakt