Autoryzowany Zakład Handlowo-Usługowy ZAMPOŻ - Zamość, lubelskie - gaśnice, sprzęt ppoż, znaki ewakuacyjne, hydranty
Argon i mieszanka
Dwutlenek węgla
Instrukcje ppoż. i inne
Sprzęt i artykuły ppoż.
Węże hydrantowe i      armatura wodna
Znaki bezpieczeństwa
Serwisu sprzętu ppoż.
Pomiaru sieci
     hydrantowych
Prób ciśnieniowych węży
Legalizacji butli (UDT)
Doboru i rozmieszczenia
     znaków
Zabezpieczeń
     ognioochronnych
Instrukcji bezpieczeństwa
     szkoleń oraz instruktażu
Pomiarów oświetlenia
Ćwiczeń ewakuacyjnych
Serwisu klap dymowych
Serwisu drzwi i bram
     przeciwpożarowych
 Pomiary sieci hydrantowych wraz z pełną dokumentacją
fotka  

W pełnym zakresie realizujemy wymagania normy PN-EN 671-3 "Renowacje hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym".
Mierzymy między innymi ciśnienie oraz wydajność hydrantów. Przeprowadzone badanie każdorazowo zakończone jest wydaniem "protokołu badania, przeglądu i konserwacji hydrantów". Zależnie od wyniku dokonanych pomiarów każdy hydrant zostaje oznaczony kontrolką gdzie zamieszczone są parametry techniczne wydajności oraz ciśnienia.
Stosowany przez nas układ pomiarowy firmy Kresaf pozwala na precyzyjny pomiar przy małym zużyciu wody.

Badania wykonujemy w oparciu o:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz.690 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) ;
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 121 poz.1139);
PN-EN ISO 5167-1 do 4 Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w rurociąg...;
Polska Norma PN-97/B - 02865 - "Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa" (dla hydrantów innych niż zgodne PN-EN i starych);
Polska Norma PN-EN 671-1 "Stałe urządzenia gaśnicze - Hydranty wewnętrzne - Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym";
Polska Norma PN-EN 671-2 "Stałe urządzenia gaśnicze - Hydranty wewnętrzne - Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym";
Polska Norma PN-EN 671-3 "Stałe urządzenia gaśnicze - Hydranty wewnętrzne - Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym";
publikację "Pomiar parametrów hydrantów wewnętrznych" Sylwester Kieliszek, Włodzimierz Suchecki, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, BIT UKD 614.843.1:621.643.51.001.2;

Wszelkich informacji o możliwych terminach badań i sprawdzeń oraz cen udzielą Państwu nasi pracownicy w siedzibie firmy.

Aby ułatwić Państwu współpracę z naszą firmą przygotowaliśmy druk-zlecenie, za pomocą którego możecie Państwo złożyć zapotrzebowanie na poszczególne usługi.Strona główna O nas Certyfikaty Linki Kontakt