Autoryzowany Zakład Handlowo-Usługowy ZAMPOŻ - Zamość, lubelskie - gaśnice, sprzęt ppoż, znaki ewakuacyjne, hydranty
Argon i mieszanka
Dwutlenek węgla
Instrukcje ppoż. i inne
Sprzęt i artykuły ppoż.
Węże hydrantowe i      armatura wodna
Znaki bezpieczeństwa
Serwisu sprzętu ppoż.
Pomiaru sieci
     hydrantowych
Prób ciśnieniowych węży
Legalizacji butli (UDT)
Doboru i rozmieszczenia
     znaków
Zabezpieczeń
     ognioochronnych
Instrukcji bezpieczeństwa
     szkoleń oraz instruktażu
Pomiarów oświetlenia
Ćwiczeń ewakuacyjnych
Serwisu klap dymowych
Serwisu drzwi i bram
     przeciwpożarowych
 Certyfikaty

Certyfikat OGNIOCHRON

Uzyskany dnia: 14-03-2013

Upoważnia do:
wykonywania czynności serwisowych podręcznego sprzętu gaśniczego

Certyfikat
GZWM S.A.

Uzyskany dnia: 30-06-2013

Upoważnia do:
przeglądów i napraw podręcznego sprzętu ppoż.

Certyfikat
KRESAF

Uzyskany dnia: 28-08-2004

Upoważnia do:
badań, przeglądów i konserwacji stałych urządzeń gaśniczych

Certyfikat
KRESAF

Uzyskany dnia: 20-12-2005

Zaświadczenie ukończenia szkolenia autoryzacyjnego

Świadectwo wzorcowania
urządzenia HYDRO-TEST

przeznaczonego do badania hydrantów przeciwpożarowych
Uzyskane dnia: 10-06-2009

Świadectwo wzorcowania luksomierza L-100

Uzyskane dnia: 12-01-2012

Upoważnia do pomiarów natężenia oświetlenia wskazanym urządzeniem

Certyfikat HILTI

Uzyskany dnia: 29-08-2011

Świadectwo przeszkolenia w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych HILTI

Autoryzacja MERCOR

Upoważnia do montażu drzwi i bram stalowych przeciwpożarowych

Certyfikat PROMAT

Uzyskane dnia: 16-04-2013

Upoważnia do stosowania materiałów i rozwiązań PROMAT biernej ochrony ppoż.

Certyfikat D+H

Uzyskany dnia: 22-02-2012

Upoważnia do montażu i uruchamiania systemów oddymiania, zamknięć ogniowych i wentylacji oraz sygnalizacji pożarowej

Certyfikat BEZALIN

Uzyskany dnia: 14-12-2005

Świadectwo przeszkolenia w zakresie kontroli pożarniczych węży tłocznych do hydrantów

Autoryzacja BEZALIN

Nr 046/2007 z dnia 21-02-2007

Doświadczenie i przeszkolenie w zakresie kontroli pożarniczych węży tłocznych do hydrantów.

Protokół Inspektora Dozoru Technicznego

Sporządzony dnia: 07-02-2012

Protokół potwierdzający posiadanie stanowiska do przygotowywania zbiorników przenośnych do badań okresowych.

Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT

do napełniania zbiorników przenośnych

Wydane dnia: 03-09-2010

Urząd Dozoru Technicznego

Certyfikat PROGAZ

Uzyskany dnia: 03-09-1999

Upoważnia do: prowadzenia serwisu w zakresie konserwacji i naprawy sprzętu ppoż.

 

Strona główna O nas Certyfikaty Linki Kontakt