Autoryzowany Zakład Handlowo-Usługowy ZAMPOŻ - Zamość, lubelskie - gaśnice, sprzęt ppoż, znaki ewakuacyjne, hydranty
Argon i mieszanka
Dwutlenek węgla
Instrukcje ppoż. i inne
Sprzęt i artykuły ppoż.
Węże hydrantowe i      armatura wodna
Znaki bezpieczeństwa
Serwisu sprzętu ppoż.
Pomiaru sieci
     hydrantowych
Prób ciśnieniowych węży
Legalizacji butli (UDT)
Doboru i rozmieszczenia
     znaków
Zabezpieczeń
     ognioochronnych
Instrukcji bezpieczeństwa
     szkoleń oraz instruktażu
Pomiarów oświetlenia
Ćwiczeń ewakuacyjnych
Serwisu klap dymowych
Serwisu drzwi i bram
     przeciwpożarowych
 

GAŚNICA PIANOWA GW-6x AB DO 1kVW oparciu o nowy i popularny wodny środek gaśniczy AFFF skonstruowano i wyprodukowano gaśnicę 6 litrową, która spełnia wszelkie wcześniej założone kryteria. Jest specjalistyczna, uniwersalna i skuteczna. Gaśnica GW- 6x AB gasi pożary ciał stałych, głównie pochodzenia organicznego np.: drewna, papieru, tkanin, tworzyw itd. oraz posiada dużą zdolność gaszenia cieczy palnych i materiałów stałych topiących się, np. benzyn, olejów i lakierów.
Skuteczność gaszenia pianą jest znacznie większa niż przy użyciu wody. Efektem gaśniczym jest wytworzenie warstwy izolacyjnej oraz dodatkowo wychłodzenie strefy pożaru.
Nowością i uniwersalnością gaśnicy GW- 6x AB jest możliwość gaszenia urządzeñ będących pod napięciem do 1000V. Potwierdzone to zostało przez Instytut Energetyki - Laboratorium Wysokich Napięć.
Istotnym czynnikiem, który miał wpływ na skonstruowanie i wyprodukowanie takiej gaśnicy były powtarzane przypadki uruchamiania gaśnicy dla zabawy. Najczęściej przez dzieci będące w szkołach, na koloniach, ośrodkach wczasowych. Wyrzucony z gaśnicy proszek powodował chwilowe uczulenie u dzieci. Występowało łzawienie oczu i podrażnienie gardła. Otrzymywaliśmy wiele telefonów interwencyjnych z komend Pañstwowej Straży Pożarnej i szpitali z prośbą o podanie składu chemicznego proszku, dokumentów potwierdzających, że proszek ma atest Pañstwowego Zakładu Higieny.
Aktualne zagrożenia terrorystyczne i psychoza z tym związana były przyczyną paniki i strachu u ludzi, którzy zetknęli się z rozpylonym proszkiem. Właściciele obiektów szkolnych i kolonijnych mieli również problemy z oczyszczaniem miejsc przypadkowego użycia gaśnicy.
Dotychczas stosowanie na takich obiektach gaśnic proszkowych wiązało się z tym, iż były one uniwersalne i mogły gasić urządzenia pod napięciem elektrycznym. Dziś już możemy zastąpić gaśnice proszkową gaśnicą pianową, która jest tak samo uniwersalna i skuteczna jak proszkowa, może gasić urządzenia będące pod napięciem elektrycznym. Przypadkowe użycie takiej gaśnicy nie powoduje reakcji chemicznej u ludzi, a właścicielom obiektów oszczędza czas na sprzątanie proszku. Piana szybko sama wysycha.
Wszelkich informacji na temat wybranego asortymentu i cen udzielą nasi pracownicy w siedzibie firmy.


Strona główna O nas Certyfikaty Linki Kontakt