Autoryzowany Zakład Handlowo-Usługowy ZAMPOŻ - Zamość, lubelskie - gaśnice, sprzęt ppoż, znaki ewakuacyjne, hydranty
Argon i mieszanka
Dwutlenek węgla
Instrukcje ppoż. i inne
Sprzęt i artykuły ppoż.
agregaty
gaśnice
hydranty wewnętrzne
koce gaśnicze
szafki ochronne
urządzenia gaśnicze
worki ewakuacyjne
Węże hydrantowe i      armatura wodna
Znaki bezpieczeństwa
Serwisu sprzętu ppoż.
Pomiaru sieci
     hydrantowych
Prób ciśnieniowych węży
Legalizacji butli (UDT)
Doboru i rozmieszczenia
     znaków
Zabezpieczeń
     ognioochronnych
Instrukcji bezpieczeństwa
     szkoleń oraz instruktażu
Pomiarów oświetlenia
Ćwiczeń ewakuacyjnych
Serwisu klap dymowych
Serwisu drzwi i bram
     przeciwpożarowych
 

Urządzenie gaśnicze śniegoweUGS-20 i UGS-30 przeznaczone są do gaszenia pożarów z grupy BC. Urządzenia mogą być stosowane w przemyśle petrochemicznym, chemicznym, do zabezpieczenia magazynów cieczy i gazów palnych, lakierni, hal przemysłowych. Butle umocowane na dwukołowym podwoziu z zaczepami do zwinięcia węża. pozwala to na sprawne przemieszczenie urządzenia w miejsce pożaru. UGS-30 zawierającym dwutlenek węgla, można gasić pożary urządzeñ elektrycznych o najwyższym napięciu 36kV włącznie, będących pod napięciem, przy bezwzględnym zachowaniu dopuszczalnej odległości zbliżenia: tj. min. 1m. W naszej ofercie znajdują się również Agregaty Śniegowe ASL-60 oparte na konstrukcji dwubutlowej. Dopuszczone przez CNBOP do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej.

Pożary grupy B: ciecze palne, substancje stałe, topiące się na skutek wytworzonego przy pożarze ciepła (np. benzyna, nafta, parafina, pak, naftalen, smoła itp.);
Pożary grupy C: gazy (np. metan, propan, butan, acetylen, wodór itp.);
Wszelkich informacji na temat wybranego asortymentu i cen udzielą nasi pracownicy w siedzibie firmy.


Strona główna O nas Certyfikaty Linki Kontakt