Autoryzowany Zakład Handlowo-Usługowy ZAMPOŻ - Zamość, lubelskie - gaśnice, sprzęt ppoż, znaki ewakuacyjne, hydranty
Argon i mieszanka
Dwutlenek węgla
Instrukcje ppoż. i inne
Sprzęt i artykuły ppoż.
Węże hydrantowe i      armatura wodna
Znaki bezpieczeństwa
ewakuacyjne
ochrony ppoż.
Serwisu sprzętu ppoż.
Pomiaru sieci
     hydrantowych
Prób ciśnieniowych węży
Legalizacji butli (UDT)
Doboru i rozmieszczenia
     znaków
Zabezpieczeń
     ognioochronnych
Instrukcji bezpieczeństwa
     szkoleń oraz instruktażu
Pomiarów oświetlenia
Ćwiczeń ewakuacyjnych
Serwisu klap dymowych
Serwisu drzwi i bram
     przeciwpożarowych
 

ochrony ppoż.
Hydrant wewnętrzny, znak zgodny z normą PN-92/N-01256/01

wicej ->>
Gaśnica, znak zgodny z normą PN-92/N-01256/01

wicej ->>
Zestaw sprzętu pożarniczego, znak zgodny z normą PN-92/N-01256/01

wicej ->>
Uruchamianie ręczne, znak zgodny z normą PN-92/N-01256/01

wicej ->>
Telefon do użycia w stanie zagrożenia, znak zgodny z normą PN-92/N-01256/01

wicej ->>
Alarmowy sygnalizator akustyczny, znak zgodny z normą PN-92/N-01256/01

wicej ->>
Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego lub urządzenia ostrzegającego (znak do stosowania tylko razem z innymi znakami), znak zgodny z normą PN-92/N-01256/01

wicej ->>
Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego lub urządzenia ostrzegającego (znak do stosowania tylko razem z innymi znakami), znak zgodny z normą PN-92/N-01256/01

wicej ->>
Palenie tytoniu zabronione, znak zgodny z normą PN-92/N-01256/01

wicej ->>
Zakaz używania otwartego ognia i palenia tytoniu, znak zgodny z normą PN-92/N-01256/01

wicej ->>
Nie zastawiać, znak zgodny z normą PN-92/N-01256/01

wicej ->>
Zakaz gaszenia wodą, znak zgodny z normą PN-92/N-01256/01

wicej ->>
Drabina pożarowa, znak zgodny z normą PN-92/N-01256/01

wicej ->>
Niebezpieczeñstwo pożaru - materiały utleniające, znak zgodny z normą PN-92/N-01256/01

wicej ->>
Niebezpieczeñstwo pożaru - materiały łatwo zapalne, znak zgodny z normą PN-92/N-01256/01

wicej ->>
Niebezpieczeñstwo pożaru - materiały wybuchowe, znak zgodny z normą PN-92/N-01256/01

wicej ->>
Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! (w lewo), znak zgodny z normą PN-N-01256-4:1997

wicej ->>
Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! (w prawo), znak zgodny z normą PN-N-01256-4:1997

wicej ->>
Suchy pion, znak zgodny z normą PN-N-01256-4:1997

wicej ->>
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, znak zgodny z normą PN-N-01256-4:1997

wicej ->>
Hydrant zewnętrzny, znak zgodny z normą PN-N-01256-4:1997

wicej ->>
Kurek główny instalacji gazowej, znak zgodny z normą PN-N-01256-4:1997

wicej ->>
Przeciwpożarowy zbiornik wody, znak zgodny z normą PN-N-01256-4:1997

wicej ->>
Przeciwpożarowe stanowisko czerpania wody, znak zgodny z normą PN-N-01256-4:1997

wicej ->>
Dźwig przeciwpożarowy, znak zgodny z normą PN-N-01256-4:1997

wicej ->>
Miejsce otwierania klap przeciwpożarowych, znak zgodny z normą PN-N-01256-4:1997

wicej ->>
Urządzenie do otwierania klap dymowych, znak zgodny z normą PN-N-01256-4:1997

wicej ->>
Miejsce uruchamiania urządzenia gaśniczego, znak zgodny z normą PN-N-01256-4:1997

wicej ->>
Przyłącze półstałego urządzenia gaśniczego, znak zgodny z normą PN-N-01256-4:1997

wicej ->>


Strona główna O nas Certyfikaty Linki Kontakt