Autoryzowany Zakład Handlowo-Usługowy ZAMPOŻ - Zamość, lubelskie - gaśnice, sprzęt ppoż, znaki ewakuacyjne, hydranty
Argon i mieszanka
Dwutlenek węgla
Instrukcje ppoż. i inne
Sprzęt i artykuły ppoż.
Węże hydrantowe i      armatura wodna
Znaki bezpieczeństwa
ewakuacyjne
ochrony ppoż.
Serwisu sprzętu ppoż.
Pomiaru sieci
     hydrantowych
Prób ciśnieniowych węży
Legalizacji butli (UDT)
Doboru i rozmieszczenia
     znaków
Zabezpieczeń
     ognioochronnych
Instrukcji bezpieczeństwa
     szkoleń oraz instruktażu
Pomiarów oświetlenia
Ćwiczeń ewakuacyjnych
Serwisu klap dymowych
Serwisu drzwi i bram
     przeciwpożarowych
 

ewakuacyjne
Ciągnąć

wicej ->>
Kierunej do wyjścia drogi ewakuacyjnej (w lewo), znak zgodny z normą PN-92/N-01256/02

wicej ->>
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w górę (znak uzupełniający)

wicej ->>
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w dół w lewo (znak uzupełniający)

wicej ->>
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w górę w lewo (znak uzupełniający)

wicej ->>
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w dół (znak uzupełniający)

wicej ->>
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej dla niepełnosprawnych w lewo (znak uzupełniający)

wicej ->>
kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej, znak zgodny z normą PN-92/N-01256/02

wicej ->>
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w dół (znak uzupełniający)

wicej ->>
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w dół w prawo (znak uzupełniający)

wicej ->>
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w górę w prawo (znak uzupełniający)

wicej ->>
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej wdla niepełnosprawnych w prawo (znak uzupełniający)

wicej ->>
Kierunek drogi ewakuacyjnej, znak zgodny z normą PN-92/N-01256/02

wicej ->>
Wyjście ewakuacyjne, znak zgodny z normą PN-92/N-01256/02

wicej ->>
Droga ewakuacyjna

wicej ->>
Wyjście awaryjne

wicej ->>
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół (na lewo), znak zgodny z normą PN-92/N-01256/02

wicej ->>
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół (na prawo), znak zgodny z normą PN-92/N-01256/02

wicej ->>
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dgórę (na lewo), znak zgodny z normą PN-92/N-01256/02

wicej ->>
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dgórę (na prawo), znak zgodny z normą PN-92/N-01256/02

wicej ->>
Drzwi ewakuacyjne (lewe), znak zgodny z normą PN-92/N-01256/02

wicej ->>
Drzwi ewakuacyjne (prawe), znak zgodny z normą PN-92/N-01256/02

wicej ->>
Ciągnąć, aby otworzyć, znak zgodny z normą PN-92/N-01256/02

wicej ->>
Pchać, aby otworzyć, znak zgodny z normą PN-92/N-01256/02

wicej ->>
Pchać

wicej ->>
Kierunek drogi ewakuacyjnej (znak do stosowania tylko z innymi znakami), znak zgodny z normą PN-92/N-01256/02

wicej ->>
Kierunek drogi ewakuacyjnej (znak do stosowania tylko z innymi znakami), znak zgodny z normą PN-92/N-01256/02

wicej ->>
Stłuc, aby uzyskać dostęp, znak zgodny z normą PN-92/N-01256/02

wicej ->>
Przesunąć w celu otwarcia, znak zgodny z normą PN-92/N-01256/02

wicej ->>
Miejsce zbiórki do ewakuacji - punt zborny A

wicej ->>
Miejsce zbiórki do ewakuacji - punt zborny C

wicej ->>
Miejsce zbiórki do ewakuacji - punt zborny D

wicej ->>
Miejsce zbiórki do ewakuacji - punt zborny B

wicej ->>
Uwaga próg

wicej ->>
Uwaga niski strop

wicej ->>
Uwaga stopieñ

wicej ->>
Okno ewakuacyjne

wicej ->>
Zakaz korzystania z windy w trakcie pożaru

wicej ->>
Uwaga schody

wicej ->>
Uwaga strome schody

wicej ->>
Emergency edxit

wicej ->>
Wejście

wicej ->>
Wyjście

wicej ->>
Wyjście exit

wicej ->>
Wejście entrance

wicej ->>
Pchać

wicej ->>
Ciągnąć

wicej ->>
Exit

wicej ->>
Exit, w lewo

wicej ->>
Exit, w prawo

wicej ->>


Strona główna O nas Certyfikaty Linki Kontakt